Atış Eğitimleri – Nefes Kontrolü


Nefes alma sadece ciğerlerimizi etkileyen bir durum olmayıp insan vücudunun tamamına etki eden ve nişan alma konusunda bizler için son derece önemli bir konudur.Solunumun düzgün ve belli bir tekniğe uygun yapılmaması vücuda oksijenin düzensiz girişini ve dengesiz kullanımını sağlar.Bu da iyi bir atış yapabilmek için gerekli olan dayanıklıığı bozarak zihin ve benden konsantrasyonunu olumsuz etkiler.

Nefes alma; göğüs kafesi içerisinde bulunan ciğerler, göğüs kafesine bağlı olan omuzlar, diyafram ve karın boşluğu ile koordineli olan bir harekettir, insanlar anatomik yapıları gereği, nefesin büyük bir çoğunluğunu göğüs kafesine, bir miktarını da karın boşluğuna alırlar Oysa yapılan incelemeler göstermiştir ki diyaframa (karın boşluğuna) alınan nefesin göğse oranla daha fazla olmasının insanları daha sakin yapmakta ve nefesi daha uzun kullanma imkanı sağlamaktadır Bu sebeple diksiyon (güzel konuşma) çalışmalarında olduğu gibi atış çalışmalarında da diyafram nefesi tavsiye edilmektedir

Yine göğüs nefesi, göğüs kafesinin arasında bulunan kalbe yapacağı basınç ile nabız atışının artmasına neden olur Halbuki diyafram nefesinde kalbin maruz kaldığı basınç daha azdır ve bununla bağlantılı olarak nabız sayısının artışı da büyük miktarda önlenmiş olur

Atıcılar nefes tekniklerini mükemmelleştirebilmek ve dayanıklılıklarını arttırabilmeleri için, Öncelikle akciğer kapasitelerini (vital kapasite) geliştirmek zorundadırlar, Bunun er kolay yöntemi de genel dayanıklılığın arttırılmasına yönelik uzun düz koşular yapmaktır

Nefes alış verişi, beyindeki bir merkezden yönetilir Solunum yoluyla alınan oksijenin kullanımı sonucu, kanda karbondioksit birikir Bunun üzerine, merkezden gelen sinir uyarıları ile kaslar harekete geçirilir ve boşalmış olan ciğerlerde hava alma ihtiyacı doğar Alınan nefesle vücuda giren hava, vücudun ihtiyacını gider meye yetecek kadar oksijen yüklüdür Bu oksijen ile kasların hareketlerinde bir canlanma ve rahatlama gözlenir

Nefes, Ne Kadar Süre Tutulmalıdır?

Bir atıcının nişan alma ve tetik düşürme esnasında nefesini tutması gerektiği bili nen bir kuraldır Nefes alma olayını önemli kılan unsur; oksijendir Vücuda alınan oksijen, kanı temizler ve metabolizmanın sağlıklı çalışmasını sağlar Nefes verme, ile de kanda kirlenmiş olan oksijen dışarı atılır

Eğer kandaki karbondioksit miktarı, olması gerekenin üzerine çıkarsa, vücut norma fonksiyonlarını yerine getirmekte zorlanır Yüz kızarır, vücut titremeye başlar, göz de kararma olur, sıkıntı duyulur, zihinsel faaliyetlerde aksamalar olur ve dikkat tamamen dağı lir Aldığınız nefesi, vermeden 30 saniye kadar tutarsanız, vücuda giren oksijen miktarı azalırken karbondioksit miktarı artacağından, yukarıda sayılanları hissedebilirsiniz

Atış Eğitimleri - Nefes Kontrolü - Av Tüfekleri ve En Uygun Av Tüfeği Fiyatları