Avcılığın İlkeleri

Avcılığa başlamadan önce av ilkelerini bilmek hem avcı hemde doğa için büyük önem taşımaktadır,bu nedenle avcılığın ilkelerini birlikte inceliyelim.

 

1. Avcılık doğru ve uygun amaçlarla yapılmalıdır.

Avcılık ne sadece karın doyurmak, ne de tamamen sportif bir iştir. Avcılığın ne amaçla yapıldığını sonuçların kabul edilebilir olması gösterecektir. Çünkü başta ne amaçla ava çıkılırsa çıkılsın, sonuçlar insani ve toplumsal kurallar çerçevesinde kabul edilebilir olmalıdır. Burada bizce en uygun amaç, insanı belli bir süre doğanın bir parçası olduğunu hatırlatan en güzel anlarını yaşatmaktır.

 

2. Avcılık, hiçbir hayvan, bitki veya başka bir varlığa eziyete dönüşmemelidir.

Avcı büyük bir saygı ve olgunluğun karakterini taşımalıdır. Günlük hayatta insanoğlu her gün pek çok canlının yaşamına son vermektedir. Bu konuda bitki ya da hayvan ayrımını yapmak olaya yüzeysel yaklaşmak demektir. Bizi biz yapan, insan yapan değerler tüm varlıklara duyduğumuz saygıdır. Yaşamın döngüsel anlamını kavramış olan insanoğlu, bu döngüden yararlandığı oranda, katkı sağlamayı da bilmelidir. Hiçbir canlının yaşamı önemsiz değildir. Her canlı, ihtiyacı kadar diğer canlılardan yararlanır. İnsan, yaşayan en mükemmel varlık olmanın omuzlarına yüklediği sorumluluğa uygun olarak bir canlının yaşamına son vermek için saygı duyulan uygun yöntemleri kullanmak zorundadır. Avcı, bunu yapmak zorunda kaldığında en çabuk, kesin ve gizli yapmalıdır. Bu konuda İslam dini gibi diğer inanç sistemleri de aynı yönde görüş bildirmektedir.

 

3. İsraf edilememeli, ihtiyaçtan fazlası avlanmamalıdır.

Avcı, her ne kadar modern çağda avlanma davranışına ilkel çağlardaki kadar ihtiyaç duymasa da, avladığı hayvandan faydalanmak için avlanmalıdır. Sadece sportif olarak haz duygusu için avlanmak, avcılığın amacından sapmasına neden olacaktır. İnsan olarak bu dünyayı diğer canlılarla paylaştığımızı unutmamalıyız. Yaşadığımız ekosistemde her canlının bir fonksiyonu vardır. Zaman zaman azalan ve artan etkilerle bütün canlılar birbirinin yaşadığı çevreyi ve şartları etkilemektedir. Bu kapsamda bitki ve hayvan populasyonlarının dengesizliği bir yönüyle insanı ve insan yaşamını mutlaka etkilemektedir.

Başka bir açıdan ise aşırı avlanma, avcılığın kabul edilebilir çerçevenin dışına çıkması ve başka bir faaliyete dönüşmesi demektir. Aşırı avlanmayı sağlayan her türlü yöntem, hem kanuni, hem vicdani olarak uygulanmaması gereken yöntemdir. İlan edilmiş limitlerin içinde olmak üzere bizce her avcının bir de vicdani limiti olmalıdır.

 

4. Ava ve tabiata uygun ekipman kullanılmalıdır.

İyi bir avcı, ava en uygun ve eksiksiz ekipmanla gider. Eski, arızalı, yetersiz ve uygun olmayan ekipman kullanılması yüzünden avlanan hayvanların telef olduğuna sıkça rastlıyoruz. Bu nedenle bu konuda titiz davranılmalıdır.

 

5. Avcı doğayı kirletmemelidir.

Avcı, savunduğu vizyonu gereği doğaya zarar vermemelidir. Doğanın kanunlarına uymalı, saygı duymalı ve atıklarını doğaya zarar verecek ve olumsuz etkileyecek şekilde av mahalline bırakmamalıdır. Özellikle plastik ve diğer zararlı atıklar kontrollü ve geri dönüştürülebilir şekilde atık sistemlerine boşaltılması gerekmektedir. Bu konuda gereken titizlik gösterilmelidir.

 

6. Avcı, arkadaşlarına ve çevresine saygılı olduğu kadar, avlandığı bölge insanına da saygılı olmak zorundadır.

Avcı, güvenlik ve kurallar gereği kimseyle kavga etmemelidir, elindeki silahı avlanma dışında kullanmamalı, kullanmaya müsait halde bulundurmamalıdır. Avcılar av mahallinde ya da başka bir yerde av silahlarını asla birbirine doğru yöneltmemeli, bundan kesinlikle kaçınmalıdırlar. Av bittiğinde ya da mola verildiğinde avcı silahı kırmalı, boşaltmalı ve koruyucu kılıfına koymalıdır. Avda bir başka insana ya da avcıya rastladığında, sohbet ederken ya da av mahalli dışında bir yerden bir yere giderken yine aynı şekilde kırmalı, boşaltmalı ve kılıfına koymalıdır. Bu önlemler emniyet için olduğu kadar kişilerin karşılıklı güveni içindir.

Avcı, av mahalinde ekili ve dikili ürünlere zarar vermemelidir. Çiftçilik ve hayvancılık faaliyetlerine zarar vermemeli, insanların malına ve mülküne zarar gelmesine neden olacak davranışlarda bulunmamalıdır.

 

7. Avcı yavrulama mevsiminde avlanmamalı, av hayvanı olmayan hayvanları telef etmemelidir.

Avcılık, av sezonunda yapılmalıdır, yavru mevsiminde avlanılmamalıdır. Bu konuda belirlenmiş tarihlere uyulmalıdır. Bir ava çıkıldığında başka av hayvanına zarar verilmemelidir. Özellikle tecrübesiz veya bilinçsiz kişilerin av hayvanlarına zararı olduğunu düşündüğü tilki, çakal, şahin vb. yırtıcıları telef ettiğini görmekteyiz. Bu yanlıştır. Her canlının doğada bir yeri ve anlamı vardır. Avcı, doğal hayatı biçimlendirmeye çalışmamalıdır.

 

8. Av ekipmanları başka amaçlarla kullanılmamalı, ehliyetsiz kişilere verilmemelidir.

Avcı, kullandığı avlanma ekipmanlarından sorumludur. Bu sorumluluk, yasalar kapsamında çeşitli cezalarla tanımlanmıştır. Bu nedenle av silahlarına ve diğer ekipmana özen gösterilmeli, avlanma haricinde kullanmamalı, kullanılmasına izin verilmemelidir.

 

9. Avcı emniyet tedbirlerine özen göstermelidir. Önce emniyet, sonra avcılık gelmektedir.

Avcı kullandığı silahı ve ekipmanının güvenlik tedbirlerini kullanmayı bilmeli ve kullanmalıdır. Av mahalline gelmeden silahının ve ekipmanının güvenliğini kaldırmamalıdır. Avda birlikte avlandığı arkadaşlarının ve çevrede olması muhtemel insanları ve evcil hayvanları sürekli kontrol etmeli, arkasını görmediği nesnelere ateş etmemelidir. Özellikle avcı grubu ile düzenlenen avlarda her avcı kendine biçilen role uygun davranmalıdır. Bek avlarında arkadaşlarının haberi olmadan yerini terketmemeli, arkadaşlarının atış yapacağı yerlere rasgele atış yapmamalıdır.

 

10. Avcı ava giderken gideceği yer ile ilgili yakınlarını bilgilendirmeli, ava giderken muhtemel sağlık sorunlarına karşı yanında basit ilkyardım malzemesi bulundurmalıdır.

Ava gideceği yere yalnız ya da arkadaşlarıyla giden avcı, gittiği güzergahı mutlaka yakınlarına bildirmelidir. Ava giderken muhtemel sağlık sorunlarına karşı önlem olarak sağlık ve ilkyardım malzemesini aracında, aracı yok ya da yakında değil ise çantasında mutlaka bulundurmalıdır.

Avcılığın İlkeleri - Av Tüfekleri ve En Uygun Av Tüfeği Fiyatları