Doğada Hayatta Kalma – Uzaklık Tahmini


Yön bulma tekniklerinin bilinmesi ve uygulanması çoğu zamanda yaşam ile ölüm arasındaki farkı belirler.
Sadece askeri amaçlar için değil, kampçılık, yürüyüş, dağcılık, trekking gibi doğada yapılan sporlarda ya da kaybolma anında tatbik edilmek üzere bilinmelidir.
Yabancı bölgelerde bulunulduğunda bölgenin coğrafyası, bitki örtüsü, rüzgar şekilleri, ağaç türleri gibi doğal bilimleri kapsayan özellikleri hakkında bilgi edinmek son derece önemli ve hayatidir.

Aşağıdaki mesafeler doğada uzaklığınızı ölçmek kullanabileceğiniz bilgilerdir.

• 15 Km Büyük binalar
• 10 Km Düz ufuk ve yüksek binalar
• 7 Km Orta büyüklükteki evler
• 5 Km Baca ve küme evler 4 Km Baca ve ağaçlar
• 2 km Ağaç ve cinsleri
• 1.5 Km Yollar, panolar
• 800 m İnsan ve canlı siluetleri
• 700 m Yürüyenin bacakları belirlenir
• 500 m Çadırlar, hareketler, insanlar netleşir
• 300 m Detaylar
• 150 m Canlının başı
• 75 m Göz çizgisi
• 50 m Kiremitler, çizgiler Ses, saniyede 333 m kat eder.

 

YÜKSEKLİĞİN ÖLÇÜLMESİ

Kalem Metodu :
Bir arkadaşına ağacın yanında durmasını söyle ya da ağacın gövdesine dayanarak kendi boyunu ölç ve gövdeye boyunu belirleyen bir işaret koy. Ağaçtan uzaklaş eline bir kalem ya da kaleme benzer bir çubuk al, kalem ve arkadaşın aynı doğrultuda olacak şekilde kolunu ileriye uzat tek gözünü kapatarak arkadaşının boyunun bir kalem üzerinde nereye geldiğini belirle. Daha sonra kolunu yukarıya doğru yavaş yavaş kaldırarak ağacın arkadaşının boyunun kaç katı olduğunu bul. Bulduğun sayıyı arkadaşının boyu ile çarparak ağacın yüksekliğini hesapla.

Devirme Metodu:
Eline bir çubuk al çubuğu dik tutarak kolunu ileriye doğru uzat. Yüksekliğini ölçmek istediğin bayrak direğinden ya da ağaçtan uzaklaş. Çubuğun arkasında kalan direk veya ağacı çubukla aynı boyda görünceye kadar uzaklaşmaya devam et. Bayrak direğinin üst ucu ile çubuğun üst ucu, direğin alt ucu ile çubuğun alt ucu aynı yerde göründüğü zaman dur. Çubuğu yana doğru 90 derece devirerek yatay pozisyona getir. Bir arkadaşına çubuğun ucunun gösterdiği yere gitmesini söyle. Arkadaşın ve direk arasındaki mesafeyi ölçtüğünde direğin yüksekliğini bulacaksın.

Çamurlu Su Metodu:
Yere, ağaçla senin arana çamurlu suyla dolu bir leğen koy. Leğeni öğle bir yerleştir ki leğenle ağaç arasındaki uzaklık aşağı yukarı ağacın tahmini yüksekliği olsun. Leğenden kendi boyuna eşit bir mesafeye kadar uzaklaş. Şu anda suda ağacın tepesinin aksini görüyor olmalısın. Eğer suda bu aksi göremiyorsan, leğeni biraz ileri geri çek, senin leğenden uzaklığın yine aynı olmalı, suda ağacın tepesinin aksini gördüğün zaman leğenle ağaç arasındaki uzaklık ağacın yüksekliğine eşittir.

 

GENİŞLİĞİN ÖLÇÜLMESİ

Napolyon Metodu:
Genişliğini ölçmek istediğin nehir ya da derelerin kenarında dur. Başını çenen göğsüne değecek biçimde eğ, elini avuç içi yere paralel gelecek şekilde alnına daya. Elini dış kenarı karşı kıyıya değiyor gibi görününceye kadar aşağıya doğru eğ. Bulunduğun yeri değiştirmeden ve elinin eğimini bozmadan 90 derece sağa dön. Elinin dış kenarının bulunduğun kıyıda gösterdiği nokta ile durduğun yer arasındaki uzaklık nehrin genişliğine eşittir. Napolyon bu işlemi eli yerine şapkasının kenarı ile yapar, elini değil şapkasının kenarını aşağıya doğru eğerdi. Sen de bu ölçümü yaparken geniş kenarlı bir şapka kullanabilirsin.

Kazık Metodu: 
Nehrin karşı tarafında bir nokta, örneğin bir kaya belirle. “A” noktası kayanın karşısına bir kazık dik “B” noktası A.B doğrultusuna dik olarak kıyı boyunca yürü, Yürüdüğün mesafeyi adımla. Diyelim 30 adım attın. Belli bir sayıda adım atman şart değil. Geldiğin nokta “C” noktası olsun. Buraya da bir kazık dik. Kıyı boyunca yanı doğrultuda yürümeye devam et. Daha önceki adım sayısı kadar ilerledikten sonra geldiğin noktaya bir kazık dik. “D” noktası. Bu D.B. doğrultusunda dik olarak yürü. C noktasına diktiğin kazık ile A kayasını aynı doğrultuda görünceye kadar ilerle. C ve B’yi aynı doğrultuda gördüğün noktaya “E” de ve bir kazık da buraya dik. D ve E kazıkları arasındaki mesafeyi ölçtüğünde nehrin genişliğini bulmuş olursun.

Pusula Metodu:
Nehrin kayısında dur. Buraya “B” noktası diyelim. Nehrin karşı kıyısında tam karşısına gelen yerde bir nokta belirle, örneğin bir kaya (A noktası) pusulayı pusulanın tabanındaki gideceğin yönü gösteren ok karşı kıyıdaki kayayı (A”I) gösterecek şekilde tut. Pusulanın gövdesini pusula iğnesi oryantiring okunun (pusula gövdesindeki sabit kuzey oku) üzerine gelinceye kadar çevir. Pusula iğnesinin kuzeyi gösteren ucu N’yi (kuzeyi) göstermeli. Dereceye bak (diyelim ki 120 derece). Dereceye 45 derece ekle (165 derece eder).
Pusulanın tabanındaki gideceğin yönü gösteren ok A’ya dönük olarak nehir oyuncu yürü. Puslanın iğnesinin kuzey ucu ile oryantiring oku (pusula gövdesindeki sabit ok) çakıştığında dur (C noktası) CB arasındaki mesafe nehrin genişliğine eşittir.

Doğada Hayatta Kalma - Uzaklık Tahmini - Av Tüfekleri ve En Uygun Av Tüfeği Fiyatları