Tavşan Avı İncelikleri

Avcılar açısından buyuk bir zevk kabul edilen tavşan avı genellikle keklik avı ile birlikte yapılan zevkli bir avdır. Tavşan, kısa ve kalın kuyruğu, uzun arka bacakları ve genellikle gri boz rengi ile karakteristik bir görünüme sahiptir. Arka bacakları öndekilerden uzun olduğundan yokuş yukarı çok daha kolay kaçarlar. Üst dudağı ikiye bölen derince bir yarık vardır. Yarık olan üst dudak kalınca ve oynaktır. Üst dudağın üzerinde uzun sert kıllardan ibaret bıyığı ve gözünün üstünde de uzun kıllar vardır. Bu uzun kıllar dokunma vazifesi görür. Gözleri basın yan tarafındadır. Tavşanın erkeği ile dişisi arasında görünüm itibari ile fark yok denecek kadar azdır. Tavşan’in görmesi diğer duyu organlarına göre daha zayıftır. Özellikle koşarken arkasını iyi görmesine karşın önünü tam olarak göremez. Bunda kaçarken daima arkasını kontrol etmesinin de payı vardır tabii. Buna karsılık duyma organı çok hassastır. En küçük bir cıtırtıyı dahi hemen duyup hisseder.Tavsanlarin ureme potansiyeli oldukca yuksektir.Iklim sartlarina gore yilda 4 defa yavrularlar. Tavsan yavrulari oldukca gelismis halde dogarlar.

Belli başlı tavşan avı çeşitlerini şöyle sıralayabiliriz:
1. Ferma köpeğiyle arama avı

2. Kopoyla tavşan avı

3. Tazıyla tavşan avı

4. Bek avı veya önezi avı

5. Tarama avı

6. İz avı.

1-) Arama Avı:

Ferma köpekleri ile yapılan zevkli bir avdır Yukarda belirttiĞim gibi genellikle keklik ve Çil avı ile birlikte yapılır Ancak sadece tavşan aranacaksa, hava şartları, bilhassa gecenin nasıl geÇtiĞi, rüzgÂr durumu gözönünde tutulur Hava poyraz ve rüzgÂrlı ise, güney yamaÇlardaki dereciklerde, tabandan ziyade sırta yakın yerlerdeki fundalıklar, kuytu taşlıklar aranır Lodos havalarda tavşanı kuzey mailerde tabana yakın oyuntular ve yarıntılar kenarında aramak mümkündür Sakin ve kuru ayazlı geÇen gecelerde tavşan sırtlarda herhangi bir yerde yataklanır
Tavşan, köpeĞin fermasında genellikle fazla sabredemez Hele avcının da köpeĞe yaklaşması üzerine fırlar Tavşan fırlar fırlamaz köpek de Çok zaman arkasından atılacaĞı iÇin hemen ateş etmek tehlikelidir KöpeĞi de vurmak veya yaralamak ihtimali vardır Tavşanın zikzaklarını yapıp bir istikamete yönelmesini beklemek, 15-20 metre uzaklaştıktan sonra, tabiatıyla arazi yapısı müsait ise, ateş etmek isabeti artırır
Köpek olmadıĞı zamanlarda, Çalılar taşlanır, ses Çıkartılarak tavşanı ürküterek kaÇması saĞlanır Arama avında yavaş hareket etmek, zaman zaman duraklamak faydalıdır Tavşan, hizasına gelen avcıyı genellikle bir miktar geÇirdikten sonra ters istikamete kaÇmayı dener Böyle hallerde tüfeĞi aniden omuzlayıp ateş etmede ufak bir dikkatsizlik, saĞında veya solundaki arkadaşa saÇma deĞdirmeye sebep olur Bu sebeple Çalı, dikenlik gibi dibinde tavşan yatabileceĞi tahmin edilen yerlere, fırlayan tavşan ileri kaÇacak şekilde yanaşmalıdır

2-) Kopoyla Tavşan Avı

Kopoylar özellikle tavşan avı iÇin yetiştirilen av köpekleridir Polonya ve Balkan menşeili olan bu köpekler, yurdumuza tahminen 90-100 yıl önce getirilmişlerdir Bu köpekler yerde iz sürerek, yani toprakta izle kalan avın kokusunu takip ederek, avı yataĞında bulan kaldırıp kovalayan ve avcının önüne süren köpeklerdir Yaban domuzu, geyik, karaca hatta Çakal, tilki avlarında da kullanılırlar Tavşana alıştırılan köpekler tavşanın izini bulur Bu izi takiple yataĞından tavşanı kaldırır ve kovar Kopoyla tavşan avı da oldukÇa zevklidir Sabahın erken saatinde köpekler meraya salınır Bir tavşan izini bulan köpek kesik kesik fasılalı havlamaya başlar Buna köpek oynak izinde denir Havlamalar zaman zaman kesilir, zaman zaman duyurulur Köpek, izi doĞrultusunda yatak izine doĞru gider Yatak izinde kopay daha sık ses verir ve tavşanı yataĞından fırlatınca deĞişik bir tonda, adeta bir yerine taş yemişcesine baĞırmaya başlar Bunun iÇin tavşan valeryayı kopardı veya aĞladı tabiri kullanılır Tavşan peşinde aynı tonda ve aynı fasılalarla havlıyarak takip eder Tavşan da peşinden gelen kopaydan kurtulmak iÇin yana ileriye uzun sıÇrayışlar yapar Hatta bazen köpeĞi geÇirerek ters istikamete dönebilir Böyle hallerde, köpeĞin sesi bir ara kesilir Oynak izinde olduĞu gibi kesik kesik aralıklı havlar Bu arada izi kaybettiĞi yerde daireler Çizer veya eski izi bularak iz tazeler Tavşanın izini tekrar bulunca yine takibe koyulur ve aralıksız havlamaları devam eder Kopoyla tavşan avında Çok zaman, köpekleri bir yardımcı, zincirleriyle götürür ve vadilerde yamaÇların dibinde bırakırlar, avcılar ise sırtı takip ederler Tavşanı bulup kaldıran köpek valeryayı basınca avcılar sırtta tavşanın geÇeceĞi münasip geÇitleri tutar ve geÇen tavşana atarlar Kalkan tavşan vurulamazsa veya tüfek atılamazsa, köpek tavşanı kovar ve tavşan bir daire Çizerek ilk kalktıĞı yerin yakınından geÇer Bu sebeple Çok yakın ve süratli izleyen köpeklerin önündeki tavşan uzak mesafelere kaÇar Bu bakımdan kopoy avında aĞır, fazla izi şaşmadan kovan köpek makbuldür Böyle köpeĞin önünde kaÇan tavşan zaman zaman durur Gelen köpeĞin sesini dinler Çok süratli kaÇmaz ve daha yakın mesafeden döner Bu sebeple tavşanı avlamak daha kolaylaşmış olur Usta köpekler bazen tavşan izini saatlerce kovabilir Bu arada pusan tavşanı tekrar bulup kaldırırlar Tavşanı kovan köpekler tavşanın vurulduĞu yere gelince seslerini keser Kan bulaşan yerleri koklarlar ve ekseri yatarak keyiften anlanırlar (yuvarlanırlar) Hatta sabah ava Çıkarken köpek yatıp yuvarlanır, anlanırsa o gün avın bereketli geÇeceĞine dair bir inanış da vardır Bazı avcılar arasında tavşan vurulunca, tavşanın saatlerce kovup avcının önüne getiren kopoya tavşanın başını veya iÇ organlarından birini vermek böylece köpeĞi mükÂfatlandırmak adettendir Ancak baĞırsaklarını vermemek gerekir Çeşitli kolit ve parazitler köpeĞe bulaşabilir

3-) Tazıyla Tavşan Avı

Tazılar uzun bacaklı, narin yapılı Çok süratli koşan ve kuvvetli bir Çeneye sahip av köpekleridir Genellikle tavşan gibi kaÇan avları yakalamakta kullanılır Tazılar daha ziyade ova yerlerde, az engebeli, aĞaÇ ve Çalı toplulukları bulunmayan arazilerde av yapabilirler Yurdumuzda İÇ Anadolu, GüneydoĞu Anadolu, DoĞu Anadolu?nun bir bölümü, Güney?de Çukurova ve civarında beslenir Buralarda tazı avı yapılır Tazıyla tavşan avına, iyi koşan atlarla gidilir Aynı zamanda binicilik sporu da yapılır
Tavşanı kaldıran tazı, süratle tavşanı kovalar ve yakalar Tavşan bu arada zikzaklar sert dönüşler yaparak kurtulmaya Çalışır Avcılar da kovan tazıyı atla takip ederler ve yakaladıĞı tavşanı alırlar İran, Orta Asya?da tazı avı Çok gelişmiştir Yurdumuzda yer yer güzel cins tazılara raslanmakta ise de yavaş yavaş güzel tazı cinsleri yok olmaktadır Tazı avına meraklı olanlar iÇin güzel görünüşlü ve güzel güzel koşan tazılar büyük deĞer ifade eder Yel gibi giden tazıların pahası biÇilmez ve tazıların sürati üzerine de Çeşitli fıkralar anlatılır Bunlardan birini Tarsus?ta dinlemiştim Avcı atına biner, tazısını da yanında sürer, az sonra bir tavşan fırlar, zorlu mu zorlu, tazı peşine takılır, tavşan yel gibi kaÇmaktadır Tazı da peşinden fırtına gibi gider Avcı da atıyla takip eder Bir müddet sonra yerden bitme bir kayanın önünde tavşan aniden sola döner Avcı bakar ki, tazı tavşanın peşinde yok Kayanın yanına ulaşır Tazı meydanda yok O ara bir inildeme duyar sesin geldiĞi yana döner bakar ki, kayada yumruktan irice bir delik, delikte bir püskül titreyip durur, püskülden tuttuĞu gibi Çeker, tazı Çıkar dışarı MeĞer kurşun gibi giden tazı tavşan gibi dönemeyince kayaya Çarpıp gömülmüştür ve sadece kuyruĞunun püskülü kalmıştır görünürde Varın hesap edin tazının hızını, bu kadar hızlı tazılar taşlara, kayalara gömüldüĞü iÇin bizde av tazıları ve tazı avı gittikÇe azalmaktadır

4-) Bek Avı veya Önezi Avı

Bu av türü sabahın erken saatleriyle, akşamın geÇ saatlerinde, tavşanların gelip geÇtiĞi yerlerde beklemekle yapılan bir av şeklidir Bek avında sonuÇ alabilmek iÇin, tavşanların yatak ve oynak yerlerini, geÇitlerini Çok iyi tanımak ve bilmek gerekir Bilhassa orman iÇindeki Çayırlıklar, fundalık ve Çalılarla Çevrili alanlar ve ekili yerler, baĞlar tavşanların yemlenmek iÇin gittikleri yerlerdir Buralardaki tozlu yollarda ve patikalarda kuru havalarda koşuşur, oynaşırlar Ancak önezi avında av süresi kısadır Güneşin batışından alaca karanlık bastırasıya kadar iyice seÇip beklediĞimiz yerin yakınından bir tavşan geÇerse avlamak mümkün olur Sabahleyin de yatak yerlerine yakın geÇitler ve patikalar beklenir Bu sürede tan aĞarmasından güneş doĞuşuna kadar sürer Sabah beki, akşam bekinden daha verimli olur Zira akşamları tavşanlar oldukÇa geÇ harekete geÇerler Mıntıkayı iyi tanıyan tavşanların yatak ve oynak yerlerini ve geÇitlerini iyi bilen avcılar önezi avında başarılı olurlar

5-) Tarama Avı

Kalabalıkça avcı grubu ile yapılır Süzek avı denir En az 5-6 avcı olmalıdır Tarama avında avcı sayısı kadar da süzekÇi bulunursa avdan iyi sonuÇ alınır Bizde daha ziyade sadece avcılar kol teşkil ederek tarama avı yaparlar Bilhassa düz ve az engebeli arazilerde, tarım alanlarında verimli olur Avcılar 20?şer adım mesafeyle sıralanır ve kol halinde ses Çıkartarak, bazen el vurarak aĞır aĞır ilerler Avcılara arasıra birer süzekÇi katılırsa av daha verimli olur Burada bilhassa hizada gitmeye dikkat edilir Avcı ve sürekÇi sayısı fazla olursa tarama hattının yarım ay şeklinde olması faydalıdır Bu tip avlar daha ziyade düz veya az engebeli arazide yapılır 40-50 avcı ve bir o kadar da sürekÇi katılır 400-500 m Çapında bir daire teşkil edilecek şekilde bir avcı bir sürekÇi sıralanır ve Çevreden merkeze doĞru hareket ederler Daire teşkil edilirken genellikle arazinin Çukurca yeri daire ortasında kalmasına dikkat edilir Daire iÇinden fırlayan tavşanlar hangi tarafa kaÇsa bir avcının önüne gelir Çember Çapı takriben 100-150 m?ye inince esasen avcı ve sürekÇiler de birbirlerine yanaşmış olurlar Bu durumda avcılar durur ve sürekÇiler de birbirlerine yanaşmış olurlar Bu durumda avcılar durur ve sürekÇiler bir komutla dairenin ortasına hareket ederler Kalkan tavşanlara ancak dairenin dışında ateş edilir Bu avlarda Çok sayıda tavşan vurulur, ancak bu tip bir av bir avlakta yılda bir, en Çok 2 defa tekrarlanır
Düz hat halinde tarama avı bilhassa Kasım sonu Aralık başı, ilk donların ve ayazlı gecelerin başladıĞı mevsimlerde verimli olur Bu mevsimlerde tavşanlar sürülü tarlalarda tezekler arasında, anızları sınırları boyunca dahi yataklanırlar Sürülü tarlaları karıklara Çapraz bir şekilde taramak iyi olur Tavşan bulunan avlaklarda 5-6 kişiyle düzgün bir şekilde yapılacak tarama avları iyi netice verir

6-) İz Avı

Karlı havalarda tavşan izleri takip edilerek yapılan bir av türüdür Bilhassa taze karda izleri bulmak kolaylaşır İz avı da tecrübe ve bilgi ister Oynak izlerini, yatak izini ayırdetmek tecrübe ister BirÇok tecrübeli avcı karda gördüĞü bir tavşan izini kolayca takip eder ve yataĞını eliyle koymuş gibi bulur Kar fazla ise tavşanın yattıĞı yer daha kolay bulunabilir Yumuşak karda tavşanın hareketi de zordur Kara gömüldüĞü iÇin yavaş hareket eder Ancak, karda yürürken meydana gelen kıtırtılı sesleri tavşan kolayca duyduĞundan umumiyetle uzaktan fırlar Karın yumuşak zamanında Çalı diplerinde görülen yan yana iki sarımtırak delik, tavşanın (veya sansar gibi diĞer bir hayvanın) teneffüs ederken meydana getirdiĞi izdir Bu izler de tavşanı ele verir

Tavsan Avinda Tufek

Tavsan avi icin; duz bir mera av bolgeniz ise, 3-1 tufek iyi bir tercihdir. Eger sik ormanlik alanlarda tavsan avina cikmissaniz 5-4 tufek tercih nedenidir. Tufegin superpoze (altalta namlulu) yada cifte (yanyana namlulu) olarak secilmesi avcinin tercihine ve zevkine kalmistir

Tavsan Avinda Fisek

Tavsan avinda fisek olarak 30-34 gr. Sacma numarasi 4-5-6?dir. En iyi atis mesafesi 25 m.?dir. 40 metreye kadar iyi bir isabet saglanirsa da 40 m.?den sonra sacma huzmesi cok dagilacagindan isabet ihtimali azalir ve isabet edecek 1-2 sacma da tavsani ancak yaralar..ı

Tavşan Avı İncelikleri - Av Tüfekleri ve En Uygun Av Tüfeği Fiyatları