Yaban Domuzu Avı İncelikleri

Yaban domuzu avı: ülkemizde başlıca 2 şekilde yapılır. Bunlardan biri bek avı, diğeri ise sürek avıdır.

Bek avı yıllardan beri süre gelen bir avlanma şeklidir. Bu av sabah gün doğarken veya akşam gün batarken yapılabilir. Her iki avlanma zamanında da yaban domuzunun yemlenme ihtiyacı gözönüne tutulur. Dolayısıyla ekili alanların yakınları avlanmak için ideal arazi parçalarıdır. Bütün günü ormanda aç geçiren yaban domuzu gün batımıyla beraber karnını doyurmak için bağ, bahçe veya ekili alanlara gitmek mecburiyetindedir. Bu alanlara hangi yollardan gittiği yumuşak topraklarda bıraktığı izden kolaylıkla anlaşılabilir. Avcı bu yolaklar üzerinde beklemek suretiyle avını gerçekleştirebilecektir. Dolayısıyla “bek avı” tabiri bu avın doğasından kaynaklandığı için bu ismi almıştır. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus iyi saklanabilmektir. Yaban domuzlarının çok iyi derecede koku alma ve ses duyma özelliklerinin olduğu hiç hatırdan çıkarılmamalıdır. Bu avda sessizlik, çok önemlidir. Bek avı yapılacaksa sigara içilemeyeceği gibi parfüm ve deodorant kullanılmamalıdır.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus bek avına çıkan avcıların belirlenen bir saatten evvel bek yerlerini terk etmemelidir. Acil durumda herhangi bir avcı bek yerini terk edecek ise ses ve ışık cihazlarıyla dikkati çekecek ölçüde gürültü yapmasıdır. Bu kendi can güvenliği için zorunludur. Bu avda av köpeği kullanılmaz. Avın bitişi avcıbaşı tarafından belirtilir. Bunun işareti ancak önceden kararlaştırılan bir düdük sesiyle olabilir. Örneğin uzun uzun veya kısa kısa eşit aralıklı üç düdük sesi gibi. Bu işareti duyan avcılar aynı sesi tekrarlamak suretiyle çevrelerindeki diğer arkadaşlarına duyurmaya çalışırlar. Daha önceden bek avının biteceği saat herkes tarafından bilindiği için bu işaret, avın bittiğinin bir diğer ifadesidir. Bu işaretten sonra hiç kimse her ne maksatla olursa olsun atış yapmamalıdır. Bu işaretten evvelde (gerekçesi ne olursa olsun) av sahasında asla dolaşılmaz. Bu disiplin sabah ve akşam beki için geçerlidir.

Belirli bir bölgede yaban domuzu popülasyonunun artması halinde pek çok avcının bir araya gelmesi suretiyle yapılan avlanma şeklidir. Yöre avcıları yaban domuzunun yaşama alanlarını ve yataklarını gayet iyi bilirler. Bu avda yöre avcıları genellikle süren yaparken bu ava katılan diğer avcılar (misafir) bek yaparlar. Bu görev bölümünü bu avın organizasyonunu yürüten avcıbaşı yapar. Dolayısıyla sürek avı sırasında”bek” yapacak avcılar var sayılan kaçış noktalarına avcı başının talimatıyla yöre avcıları tarafından özenle yerleştirilirler. Bu aşamada misafir avcıların (bek yapacak olanlar) sahip oldukları silahlar ve kişisel yetenekleri göz önünde bulundurulur. Örneğin yivli silah sahibi bir avcı açık bir alanı kontrol edecek şekilde araziye yerleştirilir. Çünkü yaban domuzlarının hangi dereden veya hangi taşın dibinden geçit yapacağı ancak yöre halkı tarafından bilinebilir. Sürek yapacak avcılar (sürenciler) ise arazinin yapısına göre aynı hizada olmak kaydıyla belirli aralıklarla ve aynı yürüme temposuyla avcıbaşının başlama işaretiyle beraber araziye girerler. Bu yürüyüş esnasında olabildiğince ses çıkarma gayreti içinde olurlar. Bu da yöreye göre davul ve teneke çalmak veya havaya silah atmak suretiyle olabilir. Avcıbaşı bu yürüyüş kolunun tam ortasında bulunur. Sürencilerin yönlendirilmesi avcıbaşı tarafından yapılır. Bu avda yoğun şekilde köpek kullanılır. Sürencilerin süren esnasında kuru sıkı dolu kullanması tercih edilir. Gürültü çıkarmak maksadıyla gerçek mermi kullanılacaksa bu atışlar doğrudan havaya yapılmalıdır.
Önceden bek yerine yerleştirilen avcılar sürek avının hangi saatte başlayacağını bilmek zorundadırlar. Başlama saatinden sonra sessizlik şarttır. Bek yapan her avcı sağındaki ve solundaki avcılarla olan mesafesini bilmek ve korumak zorundadır. Av başlamadan evvel seslenmek suretiyle çevresindeki arkadaşlara kendisinin nerede olduğunu kesin şekilde belirtir. Ayrıca o da diğer arkadaşlarının nerede olduğunu net bir şekilde bilmek zorundadır. Bek yapan avcıların kırmızı veya oranj ağırlıklı kıyafet taşımaları kendi can emniyetleri bakımından önemlidir. Bekleme sırasında yaban domuzlarının tahmini geliş istikametini bildiği için nerelere atış yapıp yapamayacağını plânlamak zorundadır.
Sürek avının başlama saatinden sonra ilk silah sesleri ve köpek havlamaları sürencilerin kendisine olan uzaklığı tahmini olarak belirler. Rutin köpek sesleri değiştikçe yaban domuzlarının bek yapan avcıya her an daha çok yaklaştığı düşünülmelidir. Bunun bir diğer delili tilki veya benzeri av hayvanlarının bek mahallinden öncelikle geçmesidir. İşte bu aşamada bek yapan avcıların bu hayvanlara atış yapmaması gerekmektedir. Böyle bir atış yaban domuzlarının yön değiştirmesine sebebiyet verecek, dolayısıyla büyük zahmetlerle yapılan sürek avı hüsranla sonuçlanacaktır. Bu avda da bek yapanlar avın heyecanına kapılıp asla yer değiştirmemelidirler. Av sürencilerle bek yapanlar bir araya gelince bitmiş sayılır. Bir süre dinlenen sürenciler uygun görülürse bir diğer bölgeyi sürmek için ava yeni baştan başlayabilirler. Bu durumda bek yapanlar yeniden bek yerlerine gitmek için gerekirse ulaşım araçlarıyla hareket ederler. Bu işleme yeniden bağ yapmak denir. Bu kararı ancak avcıbaşı verebilir.
Bek avı ve sürek avında hiçbir zaman unutulmaması gereken en önemli kaide atışlarda gözetilmesi gereken emniyet unsurudur. Avcı hiçbir zaman çalı kıpırtılarına atış yapmamalıdır. Unutmamak gerekir ki “Başka bir avda ya da yeni bir bağda bir yaban domuzu bulunabilir, ancak yanlışlıkla vurulan bir avcı asla geri gelmez.”

TÜFEK ve FİŞEK SEÇİMİ:

Domuz avında uzak mesafe atışları nadiren yapılır. Ava çoğu zaman yakın hatta bazen çok yakın mesafelere atış yapılır. Ayrıca yaban domuzları çok hızlı hareket eder. Ani bir şekilde gözükür ve gözden kaybolurlar. Azami atış mesafesi genellikle 50 metredir. vardır (Slug barrel).
Bir yaban domuzunun azami ağırlığının yaklaşık 150 kilogram olduğunu farz edersek ve azami atış mesafesinin 50 metre olduğunu düşünürsek, domuzu durdurmak için ihtiyaç duyulan asgari kinetik enerji 2000 jul’dür. İyi kalite 12 ve hatta 20 çap tek kurşunlar bile ihtiyaç duyulan bu kinetik enerjiyi sağlar.
Domuz avında kullanılan çok çeşitli tüfek seçenekleri vardır. Bazı avcılar hala süperpoze ve çifte gibi iki namlulu tüfek modellerini tercih ederken, bazıları ise kuş avı için tasarlanmış tüfekleri kullanır. Bu tip tüfeklerin iş görmesine rağmen emniyet ve kullanışlılık açısından özellikleri sınırlıdır.
Yivsiz av tüfeklerinde genellikle namlu boyu ortalama 65 ve 71 cm arasındadır. Öte yandan Slug tüfeklerin namlu boyu genellikle 50 ve 61 cm arasındadır.
En iyi kalite modern fişeklerle piyasada bulunan en kısa 48 ve 50 cm namlu boyları sevk barutunun güvenli şekilde yanması için yeterlidir. Ama eğer kullanılan fişek yavaş yanan sevk barutuna sahipse, 55 ve 61 cm namlu boylu tüfekler kadar performanslı olmaz. Namluda türbülansa yol açtığı için tek kurşunun hedefe ulaşıncaya kadar seyahat ettiği menzil yolculuğunda sapma meydana gelir.
Yeterli isabet hassasiyeti miktarı: Yivsiz, Slug tüfekler için 50 metre mesafede 3 köşe teşkil atışlarında 3 inç yani 7,6 cm’dir.
İmalatçı tarafından fişek paketinin üzerinde aksi belirtilmedikçe piyasada yaygın olarak bulunan (Brenneke, Gualandi, Foster) tek kurşunlar şoklu tüfeklerle de atılabilir.
Şimdi bahsedeceğimiz sınırlar göz önünde bulunduğunda tek kurşun fişekleri atmaktan kaçınmak için bir neden yok.
Ancak haddinden fazla güçlü fişekleri atmaktan kaçınmak gerekir.
Tek kurşun fişekler namluya şiddetli baskı yapar. Çünkü en yüksek basınç noktası namlu duvarının genellikle daha ince olduğu yaklaşık 10 cm ilerisidir. Ayrıca tek kurşun sıkışmış vaziyette şokun içinden geçer.
En yüksek basınç noktası namlu duvarının genellikle daha ince olduğu yere doğru yaklaşık 10 cm kaydığı için tek kurşun fişekler…
Belli emniyet nedenlerinden dolayı, namlunun sağlamlığından kesin emin olmadıkça tek kurşun fişekleri eski tüfeklerle atmamak gerekir.
Tek kurşunların dal veya çalıya çarpması halinde kolaylıkla mermi yolundan saptığını ve hatta taş ve ağaca değdiğinde ciddi şekilde sekme yaptığını unutmamak gerekir.
Tek kurşunlar hareket gücünü kaybedip yere düşünceye kadar son derece tehlikelidir.
Yivsiz av tüfeklerinin teorik atış mesafesinin 1500 metre civarında olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir.
Tüfeğin kendi çapının haricindeki fişekleri asla atmaya çalışmayın.
Sonuç olarak, domuz avı ve tek kurşun atışları için tüfek seçiminde yapılacak en doğru tercih tek kurşun atmak için özel tasarlarmış Slug namlulu tüfek modelleridir.
Bir slug namlunun ilk bakışta görülen özellikleri:
Hedefe daha iyi nişan almayı sağlayan ve nişangâh açısı için kolayca yükseklik ayarı yapılabilen gez ve sağ-sol ayarı yapılabilen fiber optik arpacığa sahip olmasıdır.

KIYAFETLER:

Bu tür avlarda tehlike yaban domuzlarından ziyade diğer avcılardan geleceği için, diğer avcıların görebileceği türden giysiler giymek ve özellikle kırmızı veya oranj ağırlıklı bir şapka takmak şarttır. Eğer mümkün ise sürencilere fosforlu ve oranj renkli yelekler dağıtılmalıdır. Ancak devamlı oturarak, hareketsiz ortamda yapılan bir av şekli olduğundan özellikle kış ortamında, soğuktan etkilenmemek için sıkı giyinmek gereklidir. Sıcak havalarda ise pamuklu giysiler tercih edilmelidir.

Yaban Domuzu Avı İncelikleri - Av Tüfekleri ve En Uygun Av Tüfeği Fiyatları