Gerekli Bilgiler

Öncelikle Türkiyede avcılıkta tüfeklere Av Tüfeği denir.  Av Tüfekleri yivli ve yivsizolarak iki genel kısıma ayrılır. Biz bu başlık altında yivsiz av tüfeklerini inceleyeceğiz. 1875’te İngiliz Anson ile Deeley tarafından şimdiki modellere en yakın yivsiz av tüfeğiicat edildi. Yivsiz av tüfeğinde, piyade tüfeğinde kullanılan mermi çekirdekleri yerine, av fişeği olarak tabir edilen ve çeşitli özelliklere sahip kovanlı mermiler kullanılır. Basit modelleri olduğu kadar, son derece modern ve fişek kapasiteleri yüksek olan çeşitli tiplerde yivsiz av tüfekleri üretilmektedir.

Yivsiz Av Tüfekleri:
Kırma Çifte (Yan-Yana Namlu Sistemi)

Kırma Çifte (Yan-Yana Namlu Sistemi)

Kırma çifteler yan-yana iki namluludurlar. Bunların genellikle standartolanlarının sağ namluları yarım şok ve sol namluları tam şok olur. Ancak değişik kullanımlar için sağ namlu kaval ve sol namlu yarım şok veya istek ve arzuya göre her iki namlu SkeetNo1 veya Skeet No2 veya Silindir namlu şeklinde olabilir. Çiftelerin kullanım ve tercih sebebi, iki fişekli ve yan-yana olmasından dolayıkolay ve kısa sürede doldurulması ve nişana çok uygun gelmesidir.Kullanıcının isteği çerçevesince; ejektörlü, tek tetik-selektörlü veya standartçift tetik olarak imal edilirler.

Süperpoze (Alt-Üst Namlu Sistemi)

Süperpoze (Alt-Üst Namlu Sistemi)

Üst üste iki namluludurlar. Çoğunlukla alt namlu yarım şok üst namlu ise tam şok olur. Bu tip çiftelerin tercih sebebi, nişan bakımından tek namlu üzerinden nişana alışmış olanlar için elverişli olmasıdır. Süperpozeler de yan-yana çifteler gibi arzu ve amaca uygun olarak değişik namlu yapılarında üretilirler.

Tek Kırma Tüfekler

Tek Kırma Tüfekler

Bu cins tüfeklerde tek fişek kullanılır. Ucuz oldukları için en fazla acemi avcılar ve ava yeni başlamış avcılar için tavsiye edilir. Bunların namluları SkeetNo.1 ve Skeet No2 olur.

Tek Namlulu Yarı Otomatik Tüfekler

Tek Namlulu Yarı Otomatik Tüfekler

Yarı otomatik silahlarda amaç, tetiğin çekilmesini takiben boş kovanın atılması veyerinin yenisi ile doldurulması ile ilgili işlemlerin, kullanıcının müdahalesi olmaksızın yapılmasıdır. Bu tip silahlarda bunu sağlamak için tepmeli ve gaz kaçırmalı olmak üzere iki ayrı sistem kullanılır.Sistem ne olursa olsun, bu tür silahlarda mantık, boş kovanın dışarı atılıp yenisinin namluya sürülmesi ve tetik sisteminin kurulması ile ilgili işlemlerin otomatik olarak yapılması prensibine dayanır. İlk hareket, kurma kolunun el yardımıile geri çekilerek serbest bırakılması ile fişeğin yatağa yerleştirilmesi ile olur.Yarı otomatik yivsiz av tüfeklerinin hazneleri 9+1’e kadar fişek barındırabilir. Bu tip tüfeklerin en büyük handikabı fişek kullanıldıkça değişen ağırlık merkezine sahipolmalarıdır.

Tek Namlulu Pompalı Tüfekler

Tek Namlulu Pompalı Tüfekler

Pompa hareketli yivsiz av tüfeklerinde fişek yatağını kapatan sürgü mekanizması el kundağına bağlıdır. Kundağın geri hareketi ile bu parça da geri gelerek boş kovanı dışarı atar. Sonrasında, kundağın ileri itilmesi ile yeni fişek yatağına yerleştirilir ve tetik mekanizması kurulmuş olur. Tutukluk yapması çok zayıf, fişek seçici olmayan son derece güvenilir silahlardır. Ancak her pompa hareketinde nişanın kaybolması dezavantaj oluşturmaktadır.

Yivsizler en çok Superpoze, çift kırma ve yarı otomatik olarak satılsalar da askeri ve polis modellerinde pompalı modelleri tercih edilir. Aşağıdaki fotoğraflardan diğer yivsiz av tüfeklerini inceleyebilirsiniz.

Gerekli Bilgiler - Av Tüfekleri ve En Uygun Av Tüfeği Fiyatları